People Counting System

Günümüzdeki rekabetçi piyasada, iş dünyasının kullanımına sunduğumuz Kişi Sayma Sistemleri, kurumsal alanda sunulan en yenilikçi çözümler arasında yer almaktadır.

Kısaca; Belirli IP kamera modelleriyle kullanılabilen akıllı bir video analiz uygula-masıdır. Yazılım tek başına tam fonksiyonlu donanım üzerinde çalışabildiği gibi, uygulama ihtiyaçlarına bağlı olarak sunucu üzerinde video analiz yazılımının bir parçası olarak da çalışabilir. Verimliliği artırmak ve daha doğru ölçümleme yapabilmek için kullanılan Kişi Sayma Sistemleri çözümümüz, alışveriş merkezleri, mağaza ve marketler, hastane, spor salonları, fuar vb. alanlar için ziyaretçi sayısının doğru tespit edilmesi, pazarlama ve reklam çalışmalarının etkinliğinin ölçümlenmesine yönelik ideal bir çözümdür.
Müşteri memnuniyetini maksimize etmek ve personel yönetimini daha etkin bir hale getirmek için kişi sayım verileri çok önemli bir rol oynamaktadır.
Kullandığımız en son teknoloji yapay zeka ve yapay görme algoritmaları ile, kala-balık giriş ve çıkışların olduğu anlarda ve gölgeli ortamlarda bile performans kaybına uğramadan başarı ile çalışabilen bir sistemdir. %95 doğruluk oranıyla; Birbirine sarılarak geçen veya aynı anda farklı yönlere geçen kişileri başarı ile ayırt edebilir.

ÖZELLİKLER

• Sistem IP/Analog kamera ve internet bağlantısı olan bir bilgisayardan oluşmaktadır.
• Kurulum ve kalibrasyon çok kısa sürede tamamlanabilir.
• Geliştirilen özel görüntü işleme yöntemleri sayesinde iç ortam ve dış ortamda çalışabilir.
• Geçiş noktalarına yerleştirilen sensörler ve görüntü aktarımı yapabilen IP tabanlı kameralar, çok düşük güç gereksinimi ile çalışarak sistemsel bir bütün oluşur.
• Çift yönlü insan sayma yapabilir.
• Web tabanlı arabirim kullanılarak platform bağımsız çalışma imkanı sunulmaktadır.
• Zaman bazlı raporlama yapılabilmektedir.
• Ek fonksiyonlar için video analiz yazılımıyla kolay entegrasyon sağlanır.
• Uygulama giriş ve çıkışlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş olup gölge, ışık değişimleri ve yansımalardan etkilenmez.
• %99 a varan doğruluk oranı sağlanmaktadır.
• Kullanıcı adı ve şifre ile dünyanın her yerinden sayma sonuçlarına veya tek bir merkezden farklı noktalardaki insan sayma raporlarına ulaşma imkanı sunulur.
• Kullanımı kolay Türkçe arabirim ile Microsoft Excel ve Adobe PDF formatlarında (tek tıklamayla) veri aktarımı sağlanmaktadır.
• Online teknik destek ile işletme maliyeti düşük tutulmaktadır.
KULLANIM ALANLARI
Mağazaya giren müşterinin alıcı müşteriye dönüşüm oranlarını (yani mağazayı ziyaret eden insan sayısının, alışveriş yapan insan sayısına oranını) hesaplamak açısından önemlidir.
• İnsan trafiği sayım sonuçları ve, geri dönüş oranları ile birlikte satışlar hakkında değerli bilgiler verir. Örnek olarak, aylık ve yıllık bazda değişen ziyaretçi sayısına göre, kesilen fatura adedi ve ciroların karşılaştırılması, kampanyaların, vitrin dekorasyonlarının ve reklam çalışmalarının ziyaretçi sayısına ve ziyaretçinin ciroya dönüşüm oranlarına etkilerini gözlemleme şansı sunar.
• Kişi Sayma Sistemleri yapılan pazarlama faaliyetleri ve reklamların ne kadar etkili olduğunu ölçmek için de kullanılabilir.
• Kurumlar, mağaza açılış kapanış saatlerinin düzenlenmesi, personelin izin yapa-cağı gün ve saatlerin belirlenmesi gibi konularda da bu sistemden faydalanabilir.
• Mağazalardaki talebi ölçerek ziyaretçi başına düşmesi gereken optimal personel sayısı belirlenebilir.
• Kurumsal müşterilerimiz satış dönüşüm oranının iyileştirilmesi için doğru verilere ulaşmak, ileriye dönük yatırımları doğru ve etkin olarak planlamak amacıyla da kişi sayma sistemlerinden yararlanmaktadır.
• Sistemin sağladığı raporlar sayesinde firmalar geleceğe yönelik yatırımlarını en verimli şekilde planlayabilirler.
• Mağazalarınızın etkinliğini ölçmek için sadece satış hacmini değil, ziyaretçilerinizden kaçını müşteriye
dönüştürdüğünüzü ve alışveriş yapmalarını sağlayabildiğinizi öğrenebilirsiniz.
• Vitrin tasarımı, dekorasyon değişiklikleri ve kampanyaların ziyaretçi sayısına etkisini gözlemleyebilirsiniz.
• Yöneticilere sağladığı değerli bilgi ve faydaları ile işletmenin karlılığını %10 ile %50 oranında arttırabilirsiniz.
• Müşterilerin az yoğun ve çok yoğun zaman aralıkları görülerek mağazanın iç yönetimiyle ilgili kararlar
alabilirsiniz.
• Harita üzerinde birden fazla mağaza performansları karşılaştırılarak yeni mağaza açılması kararlarında stratejik destek elde edilebilir.
• En yüksek performans ortaya koyan mağazaları belirleyip, düşük performans gösteren mağazalar potansiyellerine ulaşacak şekilde optimize edilebilir.
• Temizlik, bakım, onarım gibi servislerin en uygun zamanda yapılmasına karar vermek için kişi sayma sistemi kullanılabilir.
RAPORLAMA
• Raporlama programı ve arabirimi, sayma sistemi ile birlikte ücretsiz olarak sağlanır.
• Saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık detaylı raporlama sistemi ile ziyaretçi sayısının dağılımını gözlemleyebilirsiniz.
• Raporlar, tablo ve çizelgeler şeklinde görselleştirilebilir. Görsel raporlar doğrudan Microsoft Excel veya AdobePDF’e gönderilebilir.
• Gelişmiş raporlama için bir video yönetim yazılımı gereklidir.
• Raporlar haftalık olarak, belirlenen e-posta adresine gönderilebilir.
• WEB tabanlı çalışır, sayım sonuçlarına ulaşmak için ekstra bir programa veya özel bir erişim noktasına ihtiyaç duyulmaz. (İnternet erişimi olan herhangi bir cihaz yeterlidir.)
• Kullanıcı isteğine göre (10 dakikalık, yarım saatlik, 3 saatlik veriler gibi) yeni sorgulama ve istatistik kriterleri eklenebilir.
• WAP özelliği olan Cep Telefonlarından sorgu yapılabilir.
• Sistem çözünürlüğü ayarlanabilir.
RAPORLAMA SİSTEMİ SORGU VE KARŞILAŞTIRMA OPSİYONLARI

• Herhangi bir günün saat-saat ziyaretçi sayısı
• Herhangi bir ayın gün-gün ziyaretçi sayısı
• Herhangi bir yılın ay-ay, hafta-hafta ziyaretçi sayısı
• İki tarih arasındaki, saat-saat, gün-gün, ay-ay ziyaretçi sayısı
• İki tarih arasındaki en yoğun saat, gün, hafta bilgisi
• Saatlik, günlük, haftalık, aylık ortalama ziyaretçi sayısı
• İki tarih arasındaki, haftanın herhangi bir gününe özel ziyaretçi sayısı
• Bütün bu istatistikler karşılaştırmalı olarak da aynı grafik üzerinde görüntülenmesi
• Farklı iki mağazanın, aynı tarih aralıklarındaki ziyaretçi sayısı karşılaştırması
• Aynı sayım noktasının farklı tarih aralıklarındaki ziyaretçi sayısı karşılaştırması
• Kırılma noktalarının (ani iniş ve çıkışlar) gözlemlenmesi

RAPORLAMA SİSTEMİ SORGU VE KARŞILAŞTIRMA OPSİYONLARI
KİŞİ SAYMA SİSTEMİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA - ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİ
Yükselen bir trend izleyen AVM endüstrisinde, AVM yönetimlerinin temel amaç-larından biri de tüketici aktiviteleri oluşturmaktır. Bu aktivitelerin en büyük başarı ölçütü de AVM’deki insan trafiğinin ölçülmesidir.
Kısaca örneklemek gerekirse;
• AVM’nin en yoğun kullanılan kapılarını görebilir,
• AVM’nin en yoğun ve en tenha koridorlarını görebilir,
• AVM içerisinde en çok ziyaret alan mağazaları, dolayısıyla ziyaretçi/ciro dönüşüm oranlarını görebilir,
• Ziyaretçilerin yüzde kaçı mağazaların içinde, yüzde kaçı sosyal alanlarda vakit geçiriyor bilgisine erişebilir,
• Koridorlardaki insan akışına göre, güvenlik ve temizlik optimizasyonu yapabilir,
• AVM’nin en yoğun ve en tenha saatlerine göre ısıtma ve soğutma sistemi optimi-zasyonları ile maliyetleri düşürebilir,
• Ana girişlere yerleştirilecek kişi sayma sistemi ile ziyaretçi trendini, ofisinizden tek tuşla gözlemleyebilir, haftanın günlerini, günün saatlerini aynı grafik üzerinde görülebilir, raporlama seçeneklerinin tamamı kullanılabilir,
• Reklam ve pazarlama amaçlı faaliyetler için gerekli en önemli ve temel veri olan ziyaretçi sayısı öğrenilebilir,
• Ziyaretçi sayısına göre, sıcaklık ve klima ayarları yapılarak enerji maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlanabilir,
• Koridorlara, yürüyen merdivenlere ve asansörlere yerleştirilecek insan sayma sistemi ile AVM’nin en yoğun ve en az insan trafiği olan katlarını ve koridorları tespit edilebilir,
• AVM’ye giren insanların koridorlara olan dağılımı görülebilir.
• Koridorlardaki insan yoğunluğuna göre, güvenlik önlemleri ve temizlik planlaması yapılabilir,
• Koridorlardaki insan sayısına göre reklam ve pazarlama organizasyonları plan-lanabilir, reklam verenlere, reklamlarının görünürlük sayıları verilebilir,
• Mağaza girişlerine yerleştirilecek kişi sayma sistemi ile kiracılara (ekstra) bir hizmet olarak kendi mağazalarının müşteri trafiği bilgileri verilebilir.
• Zincir mağaza işletmecileri, farklı AVM’l erdeki mağazalarının benzer istatistik verilerini kıyaslayabilirler.
• Koridorlardan geçen insanların mağazalara dağılımı görülebilir,
• Ciro bazlı kiralama sistemlerinde, mağazanın devir oranları (ziyaretçi sayısının ciroya dönüşme oranı) görülebilir. Bu sayede mağazaların verimliliği ölçülebilir. (Örneğin; çok ziyaretçi alıp az ciro yapan bir mağaza, demografik ve ekonomik statü olarak AVM’nin yapısına uyumlu olmayabilir),
• IP tabanlı yapısıyla mevcut ağ yapısına kolayca entegre olur,
• Aynı ağ yapısı kullanılarak izin verilen noktalardan raporlama/izleme yapılabilir,
• İzleme arayüzleri AVM kat ve mağaza planı üzerine işlenebilir. İzlenmek istenen nokta üzerine yapılan tıklama ile görsel izleme kolaylığı sağlanır,
• Ziyaretçiler AVM içinde farklı yollar takip eder. Takip edilen yollar hakkındaki veriler AVM yöneticilerine her alanın değerini gösterir. Bu şekilde her mağazaya potansiyeline uygun kira değeri belirlenebilir.
ISIL HARİTALAMA (HEAT MAPPING)
Isıl haritalama veya Yoğunluk haritası izleme tekniği bir istatistiksel yaklaşım olarak günümüz literatürüne girmiştir. Meteorolojik tahminlerden sporcu performans izlemeye kadar çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

Yeni nesil güvenlik kamerası sistemleri ile sunulan, en önemli akıllı algılama işlevle-rinden biridir. Güvenlik ve emniyetin ötesinde bazı uygulamalara sahiptir. Güvenlik kame-raları yalnızca güvenlik amacıyla kullanmak yerine, Isı Haritası gibi gelişmiş özelliklerle, iş geliştirme amacıyla kullanılabilir.
Aksiyon Teknoloji olarak Isıl Haritalama tekniğini alışveriş merkezlerinde insan davranışlarını analiz etmek maksadıyla kullanmaktayız. Böylece mağazadaki ziyaretçilerin hangi satış noktalarından geçtiklerini, nerede durduklarını ve ne kadar zaman harca-dıklarını öğrenebilirsiniz.
Isı haritası güvenlik kamera tarafından çekilen videoda algılanan hareket alanını ve frekansını, grafik şekline dönüştürülmüş bir tür harita biçiminde sunan, bir video analiz aracıdır. Bir alanda tespit edilen yoğunluk, tüketici davranışını daha iyi anlamak için müşteri hareketlerini izlemek amacıyla kullanılabilir. Isıl Haritalama, ister bir müze, ister otoyol, ister AVM olsun, kalabalık alanların trafiğini değerlendirmek için önemli bir araçtır.

Isı haritası ile kırmızı ve mavi arasında değişen bir dizi renkle ilgilenilen alanlar tanımlanır. Kırmızı, sarı ve turuncu alanlar sıcak nokta alanları olarak tanımlanırken, mavi ve yeşil alanlar düşük trafik alanlarını belirtir.

Isı haritası, Eksik Nesne Algılama, İzinsiz Giriş ve Sanal Çit gibi diğer Akıllı Algılama işlevleri etkinken de kullanılabilir. Böylece verilerin grafiksel olarak gösterilmesi, uygula-maların ya da ürünlerin daha iyi optimize edilmesini sağlayabilir. Güvenlik kamerası Isıl Haritalama özelliği, video verilerini analiz etmek ve iş süreçlerini iyileştirmek için düşük maliyetli ve kullanımı kolay bir yöntemdir.
Isı Haritası analizi kullanılarak her ziyaretçi takip edilerek 3 farklı sonuç alınabilir:
1) Sadece yürüyen ve alışveriş yapmadan etrafta dolaşan müşteriler,
2) Bir müşteri durduğunda ve herhangi bir yerde zaman geçirmeye başladığında, bu durum bir gösterim (izlenim) etkinliği olarak kabul edilir,
3) Kullanılan akıllı yazılım ile müşterilerin harcadığı zaman da ölçülebilir.

Çalışma ortamında ısıl haritalama uygulaması

Kamera tabanlı ısı haritası çözümü şu avantajları sağlar;
• Müşterilerin sevdikleri şeyleri takip etmelerini
• Müşterilerin neyi veya neleri göz ardı ettiğine dair bir iz bulmalarını
• Müşteri trafiğinin mağaza içinde daha fazla ve az olduğu yerleri görmelerini
Böylece mağazayı iyileştirme, müşterileri memnun etmek için kullandıkları müşteri hizmetleri tekniklerini geliştirme, tanıtım faaliyetlerini ve pazarlama tekniklerini geliştirme veya planlama imkanı ortaya çıkacaktır.
Sistem mevcut IP video altyapısını kullanarak çalışabilir.
İşletme sırasında kişilerin herhangi bir özel verisine erişim sağlanmaz.
İşlediği video görüntülerini kaydetmez ve herhangi bir sunucuya göndermez.
Örneğin, perakende mağazalarda, ısı haritası aracı ile müşterilerin daha fazla ilgi gösterdiği alanları analiz edilebilir ve bu alanlar hakkında yöneticiler bilgilendirilebilir. Böylece mağazanın en yoğun alanları belirlenerek, mağaza tasarımı ya da pazarlama aktiviteleri buna göre oluşturulabilir.